ലോ വേസ്റ്റ് / ലോക വേസ്റ്റ് 😛 #EpicFail

kothiyan

                                ലോ വേസ്റ്റ് പാന്റ്  എന്നാല്‍ …

ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരു പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നു തന്നെ ഈ ലോ വെയ്സ്റ്റ്‌ പാന്റ് , എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ മര്യാദയോടെ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്‍. 

ചുമ്മാ ഒരു  പാന്റും വലിച്ചു കേറ്റി അത് കുറച്ചു  താഴേക്കും ചാടിച്ചിട്ടാല്‍  അത് ലോ വെയ്സ്റ്റ്‌ ആകില്ലാ. അതിനു കുറച്ചു പണി ഒക്കെ  ഉണ്ട്. പാന്റ് നമ്മുടെ പൊക്കിള്‍ കുഴിയില്‍ നിന്നും 8 cm ( 3 inch) എങ്കിലും താഴെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ  എന്തേലും കാണിച്ചു വച്ചാ പോരാ.. ( ഈ പോലീസുകാര്‍ ഇതൊക്കെ സ്കെയ്ല്‍ വച്ച് അളന്നായിരിക്കും കണ്ടു പിടിക്കുന്നത്‌ ) 

ഈ ലോ വെയ്സ്റ്റ്‌ മറ്റു ഒന്ന് രണ്ടു പേരുകളില്‍ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്,  Lowcut Jeans, Hipsters, Hip huggers and Low riders.  ഈ വക പാന്‍റ് 1960 മുതല്‍ക്കെ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വന്നു എങ്കിലും 1990, 2000 ഒക്കെ ആയപ്പോലെക്കും ഇത്  ലോക വെയ്സ്റ്റ്‌ ആയി മാറിതുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പാന്റിന്റെ വളര്‍ച്ചക്ക് മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ച ഒരാളുണ്ട് ,Britney Spears. പുള്ളിക്കാരി അമേരിക്ക ഒട്ടാകെ ഉള്ള ആളുകളില്‍ ഇതൊരു ഫാഷന്‍ ആക്കി  മാറ്റിയെടുത്തു. പിന്ന്നെയും വര്‍ഷങ്ങള്‍  പലതും കഴിഞ്ഞാണ് ഈ അടിവസ്ത്ര പ്രദര്‍ശന പാന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ എത്തുന്നത്‌…

View original post 220 more words

“Passion, though a bad regulator, is a powerful spring.” – Ralph Waldo Emerson

One word can encompass so many things…..Do with Passion Passion is one of the key qualities which defines our life. Without passion, what is life? A passionate life can be a steady smooth, calm stream,gurgling along or can be a wild, ride of an adventure with thrills
and spills. The key factor in such disparate lives is doing something with intense devotion
and love. Passion adds zest and excitement to life. When you do something with passion, not only do you yourself enjoy it and feel fulfilled, but you also transmit the energy to other eople also. It is contagious. You inspire. You influence. A Cook creating his/her masterpiece with passion, will compel you to have a try at it. A leader with passion, inspires his team and
keep their heads up, even when failures seem to be the name of the day and when collapse seem a routine thing. Think, Vikram Chandra CEO of citibank, who was able to turn
around the behemoth on a no -pay scheme. Presumably, because it is his passion to solve
supposedly unsurmountable problems.Actors, writers, painters, doctors, who live with passion have been inspiration since time memorial. Leonardo da Vinci has been an immense source of insiration because of his passion for art and inventions.Luciano Pavarotti mesmerised the world with his out of the world passionate singing. ❤ “Passion, though a bad regulator, is a powerful spring.” – Ralph Waldo Emerson