Babe you’re the one, the only one

I was thinking about those days,
while you were sill my babe
Why can’t we just be together?
So many hours of running but
I ain’t getting nowhere,
And it drives me insane
Come back and everything will be alright.

Babe you’re the one, the only one
baby you’re one of a kind
Girl, you should be fine, you should be mine,
Why can’t I get you out of my mind, this is the time
Baby you know you’re the one, the only one

Advertisements

ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി …

ഒരു പ്രണയ കവിത കൂടി

night-fishing

വിരഹനൊംബരം ഏതു കോണിലും
സ്നേഹമാക്കുന്നി പ്രണയം
മധുര നൊമ്പരം അലഞ്ഞു ചേർന്നൊരു
മധുരക്കനിയാണ് പ്രണയം
ഏതുകാലത്തും എത്രെ ദൂരത്തും
സുഖം പകരുന്നി പ്രണയം
നീയെനിക്ക് തന്നൊരാത്മ-
സ്നേഹമാണ് പ്രണയം

രാത്രി മഴയ്ക്കും തൂമഞ്ഞിനും
പ്രക്യതി ഒരുക്കിയ പ്രണയം
ആമ്പൽപ്പൂവിനും രാത്രി ചന്ദ്രനും
അലഞ്ഞു ചേരാനി പ്രണയം
നിന്നിൽ ലയിച്ചൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ
പൂവിൻ കിനാവാണ് പ്രണയം…

AbzZ